top of page

Gezond in Nijmegen Noord

Gezond in Noord is een initiatief voor en door inwoners van Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout.

Een burgercollectief is een groep inwoners die langere tijd samenwerkt aan een maatschappelijke uitdaging. Voor Gezond in Noord is die uitdaging: ‘vitale inwoners in een gezonde leefomgeving’.

 

We willen graag dat inwoners zich lekker in hun vel voelen in hun eigen omgeving. Gezond zijn en blijven lukt vaak beter wanneer we dat samen met anderen doen. Daarom zijn we altijd op zoek naar enthousiaste inwoners die dit voor zichzelf en/of voor anderen willen bereiken.

 

Gezond in Noord organiseert samenwerking tussen inwoners, initiatieven en professionals in de wijk.

Dat doen we met een brede en positieve blik op gezondheid, want niet alleen je lijf is belangrijk als het om gezondheid gaat. Het is even belangrijk dat je ook mentaal lekker in je vel zit en anderen kunt ontmoeten.

 

Gezond in Noord wil iets betekenen voor jou en jouw gezondheid.

Daarom hebben we het volgende hoog in ons vaandel staan:

Gezond

Toegankelijk

Verbindend

Behulpzaam

Vertrouwd

Bruisend van plezier en gezelligheid

 

We werken samen met inwoners, sport- en beweegaanbieders en zorgprofessionals op dit moment aan de volgende ideeën:

  1. Bewegen op Maat: beweegaanbod voor inwoners die, fysiek of mentaal, een belemmering ervaren in het bewegen en die niet uit de voeten kunnen binnen het bestaande sport- en beweegaanbod in hun eigen omgeving.

  2. Het leefstijl platform: een fijne en laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk waar jij als inwoner anderen kunt vinden voor een praatje of tips over gezondheid

  3. Ondersteuningsgroep diabetes: een zelfhulpgroep voor mensen met diabetes type 2. Deze groep komt elke twee weken bijeen met een klein en vast aantal deelnemers. Daarnaast organiseert zij verschillende activiteiten over gezondheid en diabetes die toegankelijk zijn voor iedereen.

  4. 2diabete met interactieve leefstijlkaart: een digitale kaart van allerlei activiteiten in de wijk die kunnen bijdragen aan je gezondheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond Gezond in Noord

Gezond in Noord is ontstaan uit een praktijkgericht onderzoek van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Samen met inwoners en met stichting Herstelcirkel in de Wijk heeft zij onderzocht wat nodig is voor inwoners van Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout om zich fit en gezond te voelen.

In het onderzoek werken inwoners, zorgprofessionals, sport- en beweegaanbieders en onderzoekers samen om antwoord te vinden op deze vraag. Met Gezond in Noord wordt kennis uit het onderzoek opgehaald en tegelijk toegepast in de wijk.

 

Vanaf september 2021 is het volgende gedaan:

 

  • Er is een vragenlijst verspreid onder patiënten van drie huisartsenpraktijken in Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout. Ruim 600 mensen hebben deze vragenlijst ingevuld. De vragenlijst leverde inzichten op over de bereidheid van inwoners om aan hun gezondheid te werken en over de manier waarop zij dat het liefst zouden willen doen.

 

  • Naar aanleiding van de opbrengsten van de vragenlijst zijn inwonersbijeenkomsten georganiseerd in Lent en Oosterhout. Tijdens deze inwonersbijeenkomsten spraken belangstellenden over ideeën die zouden kunnen bijdragen aan de gezondheid van inwoners in Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout.

 

  • Met onderzoekers, zorgprofessionals en inwoners die mee wilden denken over het vormen van een burgercollectief, is een ontwerpteam gevormd met de naam Gezond in Noord. Het ontwerpteam komt regelmatig bijeen en breidt zich steeds verder uit met inwoners.

 

  • Op basis van de opbrengsten uit de vragenlijst, de inwonersbijeenkomsten en de bijeenkomsten met het ontwerpteam zijn tien ideeën ontstaan. Deze hebben we teruggebracht naar vier waarmee we in werkgroepen aan de slag zijn gegaan.

  • Gezond in Noord heeft zichzelf en de vier ideeën tijdens een bijeenkomst van NEO Huisartsenzorg gepresenteerd aan de zorgprofessionals in Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout. Een aantal zorgprofessionals heeft zich aangesloten bij de werkgroepen.

 

  • Het burgercollectief Gezond in Noord wordt ondersteund vanuit het landelijk initiatief 2Diabeat dat onderdeel is van het Nationaal Preventieakkoord. Dit landelijke initiatief heeft als doel wijkgerichte initiatieven van professionals en bewoners te versterken en te verbinden.

Het onderzoek van Hogeschool Arnhem en Nijmegen loopt naar verwachting tot het voorjaar van 2024. Tot die tijd werken we aan versterking van het burgercollectief. Daarna gaat Gezond in Noord zelfstandig verder.

Wil je meer weten over Gezond in Noord? Heb je een vraag of een idee? Laat het ons weten!

Brainstorm sessie Gezond in Nijmegen Noord
Brainstorm sessie Gezond in Nijmegen Noord
bottom of page